Aloe Vera


Lekarskie szczególności miąższu z aloesu szablonowego Aloe Vera umiane są od stuleci w różnych regionach świata. Zakładano , iż Aloe vera hamuje wybywaniu włosów, działa odmładzająco i pro-leczniczo na skórę, układ pokarmowy, kostny, moczowo-płciowy oraz immunologiczny. Tedy, w medycynie wsiowej traktowany był jako panaceum na różnorodne niewygody. W oficjalnej medycynie w XIX wieku Aloe vera używano jako medykament rozwalniający i przeczyszczający Każde znane od dawna aloe vera. zaaprobowano w testowaniach naukowych, m.im. amerykańskich osiąganych w latach 30-tych. Znacznie sporzej w tym odcinku uczynili naukowcy sowieccy. Biostymulowany Aloe vera pedagoga Fiłatowa (tzw. Biostymina) wyszukał całościowe stosowanie w sanowaniu chorób, w zasadzie tych, w których zachodzi stała pobudzanie środkowego systemu nerwowego, np. zapalenia korzonków nerwowych, wrzody, skurcze naczyń krwionośnych, nadciśnienie, zaburzenia snu itp.. Zdaniem Fiłatowa objaśnienie osobliwego oddziaływania szczegółów aloesu na ustrój nie jest niemożliwe. Wiarygodne jest aliści to, że miąższ aloesowy stymuluje siły witalne i uwydatni skuteczność uzdrawiania metodami klasycznymi.Dzięki przeznaczeniu najpóźniejszych technik szczegółowych w latach 80- i 90-tych ub.wieku poznano analitycznie skład syntetyczny a również poznano i scharakteryzowano ok. 200 biologicznie obrotne składniki. Ich wszechstronne prozdrowotne swoistości zatwierdzone zostały w doświadczeniach klinicznych na zwierzętach a dodatkowo na ludziach.Cudaczność prozdrowotnego wpływania miąższu aloe vera polega na liczebności i różnorodność biologicznie rzutkich związków a również na frekwencje rzadkich biostymulatorów, które funkcjonują synergicznie z bioaktywnymi czynnikami istniejącymi również w miąższu aloe vera między innymi w układzie człowieka.
prozdrowotne trafności aloesu